Бременната жена с късогледство задължително трябва да се обърне към офталмолога си за един контролен преглед в началото на бременността и най-вече в седмия месец. При прегледа очният лекар най-вече изследва зрителната острота без и с корекция /очила или контактни лещи/, разположението на лещата, прозрачността на стъкловидното тяло на очните дъна.

Късогледството е сравнително често срещан проблем. Проучванията показват, че над 20% от европейците между 20- и 30-годишна възраст са късогледи. Късогледството означава, да виждаш добре наблизо и замъглено надалеч. Има днве степени на късогледство:

1. Така нареченото училищно късогледство, достигащо до 4-5 диоптъра

2. Прогресивно, което продължава и след пубертета и може да достигне до 12-14 диоптъра.

При високостепенна миопия /късогледство/, може да има изменения на структурата на ретината, характерни за късогледството.Няма категорични данни за увеличение на диопртрите от бременността.

В зависимост от находката при прегледа, очния лекар препоръчва пътя на раждане. ПРиема се, че при високостепенно късогледство, вследствие на напъните при раждането по естествен път, може да настъпи отлепване на стъкловидното тяло или отлепване на ретината. Статии с изследвания по този въпрос съобщават, че при нормално раждане и миопия не са отбелязани промени в очните дъна и очите след раждане. Решението за начина на раждане трябва да е най-доброто за конкретната жена и нейното бебе.

Различните автори имат различно мнение и по въпроса за контактните лещи по време на раждане. Някои смятат, че трябва да се свалят дни преди термина, други оставят решението на родилката и гинеколога.

Д-р Олимпия Балдаранова, офталмолог, консултант към МЦ "Детско здраве, София /сп. Мама/