По предложения на социалното министерство, от догодина майчинството от 315 ще стане 410 дни. През този период майките ще получават 90% от заплатата, върху която се осигуряват. По този начин, държавата иска да стимулира майките да настояват пред работодателите си за осигуровки върху реалния доход. Социалните експерти също се надяват, че с удължаване на срока на майчинството, ще се облекчи и проблемът с детските градини и ясли. Какво обаче ще стане с майките в заварено положение? Моето майчинство свършва в средата на ноември и реално трябва да започне пак от януари 2009 година. Знаете ли нещо по въпроса?